Niina Kuhta

Visio

Turvallinen Helsinki, jossa on tilaa yrittää ja terveellistä hengittää.

Turvallinen Helsinki

Yksi unelmistani on turvallinen pääkaupunkimme Helsinki. Haluan, että jokaisella on turvallista elää ja kasvaa kaupungissamme.
 
Levottomuus Helsingissä on lisääntynyt ja kenenkään ei kuuluisi pelätä julkisilla paikoilla liikkuessa. 
Iästä, sukupuolesta ja taustasta riippumatta ihmisillä tulee olla varmuus siitä, että heistä välitetään ja pidetään huolta, autetaan, kun apua tarvii.
 
Lapsilla pitää olla turvallinen koulutie. Matka kodin ja hoitopaikan/koulun välillä pitäisi saada mahdollisimman lyhyeksi, että ylimääräisiltä vaaratekijöiltä esimerkiksi liikenteen suhteen vältyttäisiin. 

Jokainen on arvokas

Järjestin “Hyvä tyyppi” kiertueen, jonka aikana kiersin oppilaitoksissa kertomassa omasta polustani.  Siitä, mistä itse olen ponnistanut ja miten elämää elänyt.
 
Puhuin nuoruudestani, jossa olin syrjäytymisvaarassa ja keskiarvoni koulussa oli 6,6. Tein kuitenkin jo nuorena täyskäännöksen elämässäni ja minusta tuli menestynyt yrittäjä.
 
Jokainen on arvokas sellaisena kuin on ja yksilöitä ja heidän vahvuuksiaan tulisi korostaa jo kouluiässä. Tähän vastauksena olisi ryhmäkokojen pienentäminen, jotta oppilaille on enemmän aikaa. Jo koulussa voitaisiin opettaa teorian lisäksi enemmän työelämässä tarvittavia taitoja ja vastuullisuutta.

Yksilöiden huomioiminen

Yrittäjänä minulle on tärkeää ihmisten työllistäminen. Toivon työelämäämme eri ikäjakaumaa ja monipuolisuutta.
 
Olenkin ylpeä siitä, että olen yritykseeni työllistänyt hyvin eri ikäisiä ja eri taustoista olevia ihmisiä. Jokaisella työntekijällä on omat vahvuutensa ja työelämässäkin täytyisi ottaa huomioon yksilöt ja tukea heitä.
 
Mitä kaupunkiin tulee, se voisi tukea pienyrittäjiä enemmän työllistämisen suhteen. 
 

Ympäristön kunnioitus

Helsinkiin toivoisin enemmän luonnonläheistä infraa. Viihtyisyyttä kaupunkiimme saisi lisää ottamalla enemmän luontoa mukaan kaupunkisuunnittelussa. 
 
Ihailen esimerkiksi Vancouverin luonnonläheistä urbaania ympäristöä. Sieltä löytyy paljon puistoja, missä ihmisillä ei ole kiire minnekään.
 
Hyvä toimiva julkinen liikenne ympäristöä kunnioittaen.